Aukcje prac

Łukasz Rajch ** opiekun artystyczny: Dorota Janiak - Jamroziak

300 PLN

Olga Szwarczyńska ** Opiekun artystyczny: Jerzy Kopras

300 PLN

Oliwia Brzeska ** opiekun artystyczny: Aldona KAczmarczyk - Kołucka

300 PLN

Patrycja Wójcik ** opiekun artystyczny: Iwonna Jedlińska

300 PLN

Nikola Kuśmierczyk ** opiekun artystyczny: Bogusława Kowalczyk

300 PLN

Anna Fojcik ** opiekun artystyczny: Aldona Kaczmarczyk - Kołucka

300 PLN

Oliwia Plichta ** opiekun artystyczny : Grażyna Rypel

300 PLN

Małgorzata Rutkowska ** opiekun artystyczny : Grażyna Rypel

300 PLN

Katarzyna Woźniak ** opiekun artystyczny : Krystyna Bajon

300 PLN

Magdalena Bryła ** opiekun artystyczny : Lucyna Jamer - Ksążkiewicz

300 PLN

Antoni Litera ** opiekun artystyczny : Aldona KAczmarczyk - Kołucka

300 PLN

Anna Bednarska ** opiekun artystyczny : Grażyna Rypel

300 PLN

Weronika Wróbel ** opiekun artystyczny : Dorota Janiak - Jamroziak

300 PLN

Mateusz Mielczarek ** opiekun artystyczny : Bogusława Kowalczyk

300 PLN

Bogna Zając ** opiekun artystyczny : Aldona Kaczmarczyk - Kołucka

300 PLN