Warsztaty 2015

XIII OGÓLNOPOLSKIE LETNIE WARSZTATY MUZYKI DAWNEJ - KALISZ 2015

Opublikowano 23.01.2020

Zdjęcie postu z kategorii WarsztatyFot.

XIII OGÓLNOPOLSKIE LETNIE WARSZTATY MUZYKI DAWNEJ - KALISZ 2015

 

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w XIII Ogólnopolskich Letnich Warsztatach Muzyki Dawnej, które odbędą się w Kaliszu w dniach 6-12 lipca 2015r.

Warsztaty są dofinansowane przez Województwo Wielkopolskie oraz Miasto Kalisz.

Współorganizatorem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu.

Warsztaty, wzorem lat ubiegłych, przeznaczone są dla grup artystycznych (wokalnych, instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych) i dla nauczycieli prowadzących zespoły oraz dla młodych plastyków i nauczycieli plastyki, którzy przygotowują się do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną”. Na warsztaty zapraszamy także nauczycieli muzyki, którzy zamierzają organizować zespoły muzyki dawnej i uczestniczyć z nimi w przyszłości w Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „Schola Cantorum”.

Organizatorzy XIII Warsztatów stawiają przed tym przedsięwzięciem następujące cele:

 1. poszerzenie repertuaru zespołów z zakresu muzyki dawnej oraz poznanie szerokiego wachlarza repertuarowego
 2. kształtowanie umiejętności właściwego odczytywania charakteru utworu w powiązaniu z jego formą literacką i muzyczną,
 3. doskonalenie pracy nauczycieli oraz zespołów muzyki dawnej (dziecięcych i młodzieżowych),
 4. edukacja i integracja uzdolnionej artystycznie młodzieży szkolnej z różnych stron kraju,
 5. integracja sztuk (muzyka, plastyka i taniec).
   

Program warsztatów obejmować będzie cztery działy:

 1. zajęcia z zakresu emisji głosu, prowadzenia zespołów wokalnych i chórów kameralnych oraz interpretacji utworów dawnych
 2. zajęcia dla zespołów instrumentalnych, wokalno-instrumentalnych i młodych muzyków, uczestników tych zespołów (poszerzenie umiejętności gry na fletach prostych, instrumentach smyczkowych oraz innych instrumentach dawnych
 3. zajęcia z instruktorem tańca historycznego
 4. zajęcia z zakresu plastyki (integracja sztuk – plastyka i muzyka)
   

Kadra wykładowców:

Cezary Szyfman - profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku: zakres działalności na warsztatach to praca z zespołem wokalnym, chórem i solistami, emisja głosu

Marek Nahajowski - doktor, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, flecista i teoretyk muzyki, zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi

Tadeusz Czechak – lutnista, kierownik artystyczny zespołu „DEKAMERON”, konstruktor instrumentów dawnych, zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi

Romana Agnel – tancerka, choreograf, pedagog tańca, Dyrektor Naczelny i Artystyczny Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” - Miejskiej Instytucji Kultury w Krakowie, specjalista w dziedzinie tańca dawnego; zakres działalności na warsztatach to praca z młodzieżą i instruktorami w ramach zajęć tanecznych

Beata Kotecka - doktor, wykładowca w pracowni rzeźby kaliskiego Instytutu Pedagogiczno -Artystycznego UAM w Poznaniu; zakres działalności na warsztatach to zajęcia plastyczne w ramach integracji sztuk - muzyki i plastyki

Joanna Walisiak-Jankowska - artysta plastyk, zakres działalności na warsztatach to zajęcia plastyczne w ramach integracji sztuk - muzyki i plastyki.

Preliminarz warsztatów zawiera także udział w kosztach wpłat wniesionych przez instytucje delegujące lub uczestników:

- w kwocie 325,- zł od uczestnika

- w kwocie 80,- zł od jednej osoby dochodzącej na zajęcia z Kalisza i powiatu kaliskiego.

W podanych kwotach zawarte są koszty 6-dniowego pobytu na warsztatach.

Wpłaty prosimy przekazywać na konto do 31 maja 2015 z dopiskiem : opłata za udział w warsztatach letnich:

Nr konta bankowego: 68 1020 2212 0000 5402 0096 7448

 

Karty zgłoszenia prosimy przesyłać droga elektroniczną do 31 maja 2015r.

Do karty zgłoszenia zespołu prosimy dołączyć imienną listę członków.

Przypominamy o wypełnieniu kart kolonijnych przez niepełnoletnich uczestników warsztatów.

Najnowsze posty

45. SCHOLA CANTORUM Międzynarodowy Festiwal Zespołów Muzyki Dawnej im. Tadeusza Krokosa

19.12.2022

28. Konkurs "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną"

16.02.2023

27. KONKURS "Twórczość plastyczna inspirowana muzyką dawną"- zmiana terminu nadsyłania prac!

12.12.2021

44. SCHOLA CANTORUM - zmiana terminu Festiwalu!

03.12.2021