Aktualności
Co to jest?
Warsztaty2019
Warsztaty2017
Warsztaty2016
Warsztaty2015
Warsztaty2014
Warsztaty2013
Warsztaty2012
Warsztaty2011
Warsztaty2010
Warsztaty2009
Warsztaty2008
Warsztaty2007
Koncerty
Galeria


ProjektyNuty i teksty piesni muzyki dawnejgazetka


Warsztaty Letnia Akademia Muzyki Dawnej
Akademia KALISKA MŁODZIEŻOWA
AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
HISTORIA * MUZYKA * PLASTYKA

VIII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej Kalisz 2010

W dniach 12-18 lipca 2010r. Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum" W Kaliszu we współpracy finansowej z Miastem Kalisz oraz Samorządem Województwa Wielkopolskiego zorganizowało VIII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej skierowane do dzieci, młodzieży, nauczycieli i instruktorów zajmujących się muzykę dawną.

Współorganizatorem był Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu, a partnerami: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Zamek Książąt Czartoryskich w Gołuchowie i Fundacja CCONCERT SPIRITUEL w Warszawie. Patronat medialny nad imprezą objęły: portale internetowe calisia.pl , Dziennik Wielkopolski - Portal Południowej Wielkopolski, Radio CENTRUM i "Życie Kalisza"

Temat warsztatów:
Gest i retoryka - muzyczny teatr dźwięku.

Fotoreportaż

Głównymi celami warsztatów było:

 1. poszerzenie repertuaru z zakresu muzyki dawnej ze szczególnym uwzględnieniem epoki baroku
 2. doskonalenie pracy nauczycieli oraz zespołów muzyki dawnej (dziecięcych i młodzieżowych)
 3. poznanie techniki tańca dawnego z epoki baroku oraz gestu i symboliki wachlarza
 4. integracja sztuk (muzyka i plastyka)
 5. edukacja i integracja uzdolnionej artystycznie młodzieży szkolnej z różnych stron kraju

Szczegółowa tematyka i założenia zajęć warsztatowych przedstawiały się następująco:

 1. Udoskonalanie nabytych wcześniej umiejętności śpiewu i gry na instrumentach dawnych, poprawna interpretacja muzyki dawnej - praca indywidualna z zespołami
 2. Realizacja tematu warsztatów: Gest i retoryka - muzyczny teatr dźwięku

W ramach realizacji tematu warsztatów zorganizowano następujące seminaria - wykłady dla wszystkich uczestników:

 1. "Gest i retoryka-muzyczny teatr dźwięku" - prowadząca: dr Agata Sapiecha
 2. "Gest i retoryka- symbolika wachlarza" - prowadzący: Stanisław Nowak-Tarnawa
 3. Poprawna technika gry na flecie prostym - prowadzący: dr Marek Nahajowski (seminarium dla nauczycieli)

Podczas zajęć tanecznych uczestnicy poznawali podstawowe kroki tańców barokowych oraz gesty i wykorzystanie w nim wachlarza.

Efekty pracy nad realizacją tematu tegorocznych warsztatów można było zobaczyć podczas koncertu Galowego zorganizowanego w Zamku Czartoryskich w Gołuchowie.

Zajęcia plastyczne dotyczyły tematyki projektowania i konstrukcji wachlarza. Młodzież realizowała temat pracując nad formą przestrzenną - budowanie wachlarzy w dużych i małych rozmiarach. Planowane jest wykorzystanie tych prac podczas najbliższej edycji Festiwalu "Schola Cantorum" jako formy scenografii.
Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez następujących instruktorów:

 1. Agata Sapiecha - doktor, kierownik Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej im. F. Chopina w Warszawie, zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnym muzyki dawnej (instrumenty smyczkowe i interpretacja)
 2. Cezary Szyfman - profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku: zakres działalności na warsztatach to praca z zespołem wokalnym, chórem i solistami, emisja głosu
 3. Marcin Bornus-Szczyciński - badacz muzyki dawnej, śpiewak, pedagog, wykładowca liturgicznego śpiewu tradycyjnego w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym dominikanów w Krakowie i Warszawie; zakres działalności na warsztatach to praca z zespołem wokalnym, chórem i solistami
 4. Marek Nahajowski - doktor, wykładowca Akademii Muzycznej w Łodzi, flecista i teoretyk muzyki, zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnymi i wokalno-instrumentalnymi
 5. Dariusz Brojek - tancerz, członek zespołu "Cracovia Danza", specjalista w dziedzinie tańca dawnego; zakres działalności na warsztatach to praca z młodzieżą i instruktorami w ramach zajęć tanecznych
 6. Beata Sobczyk - doktor, wykładowca w pracowni rzeźby kaliskiego Instytutu Pedagogiczno -Artystycznego UAM w Poznaniu; zakres działalności na warsztatach to zajęcia plastyczne w ramach integracji sztuk - muzyki i plastyki
 7. Stanisław Nowak-Tarnawa - instruktor tańca w Cunewalde w Niemczech, choreograf-pedagog, tancerz, kierownik artystyczny zespołów ludowych w Polsce i w Niemczech

W czasie warsztatów odbyły się trzy koncerty.

Pierwszy z nich we wtorek 13 lipca dla mieszkańców miasta Kalisza.
Koncert odbył się w plenerze w Kaliskim Grodzie Piastów w Rezerwacie Archeologicznym na "Zawodziu".

Drugi koncert odbył się w piątek 16 lipca również dla mieszkańców miasta Kalisza w Katedrze Kaliskiej.
Zespoły zaprezentowały repertuar składający się z muzyki sakralnej.

W sobotę 17 lipca w sali Gobelinowej Zamku Książąt Czartoryskich w Gołuchowie odbył się trzeci koncert warsztatów - Koncert Galowy.
Było to podsumowanie działań warsztatowych, na którym zaprezentowały się zespoły oraz wykładowcy. Koncert spotkał się z dużym zainteresowaniem wśród zaproszonych gości oraz osób odwiedzających zamek.
Po zakończeniu koncertu zostały uroczyście wręczone uczestnikom zaświadczenia udziału w warsztatach oraz dyplomy.


Program warsztatów

poniedziałek 12 lipca 2010

 • przyjazd uczestników
 • godz.17.00 zebranie organizacyjne (CKU ul. Przemysłowa1)
 • godz.19.00-20.00 zajęcia dla instruktorów i nauczycieli

wtorek 13 lipca 2010

 • godz. 9.00 - 14.00 zajęcia taneczne, muzyczne i plastyczne dla zespołów
 • godz. 15.30 - 17.00 Wykład-Seminarium pt: "Gest i retoryka - muzyczny teatr dźwięku" - p.Agata Sapiecha (sala widowiskowa MDK
  ul. Fabryczna 13-15)
 • godz.19.00 koncert i biesiada w Kaliskim Grodzie Piastów

środa 14 lipca 2010

 • godz.9.00 - 14.00 zajęcia taneczne muzyczne i plastyczne dla zespołów
 • gdoz.15.00 wyjazd do Antonina - Pałac Radziwiłłów
 • godz. 20.00 - 21.00 zajęcia dla instruktorów i nauczycieli

czwartek 15 lipca 2010

 • godz.9.00 - 14.00 zajęcia taneczne, muzyczne i plastyczne dla zespołów
 • godz. 15:45-17:30 zajęcia dla instruktorów i nauczycieli
 • godz. 17.30-19.00 Wykład-Seminarium pt: "Gest i retoryka - symbolika wachlarza" - p.Stanisław Nowak-Tarnawa (sala widowiskowa MDK
  ul. Fabryczna 13-15)

piątek 16 lipca 2010

 • godz.9.00 - 14.00 zajęcia taneczne, muzyczne i plastyczne dla zespołów
 • godz.15.30 - 17.15 zajęcia dla instruktorów i nauczycieli
 • godz.19.15 koncert w Kaliskiej Katedrze

sobota 17 lipca 2010

 • godz.9.00 - 14.00 zajęcia taneczne, plastyczne i muzyczne dla zespołów
 • godz.18.00 koncert Galowy za dziedzińcu Zamku Czartoryskich w Gołuchowie

niedziela 18 lipca 2010

 • wyjazd uczestników


Zespoły Muzyki Dawnej biorące udział w warsztatach:

Hortus Musicus z Mielca pod kierunkiem Tomasza Nowakowskiego

Carmen Alacre z Dobroszyc pod kierunkiem Małgorzaty Szymańskiej

Horrendus z Ciechanowa pod kierunkiem Bogumiły Nasierowskiej

Laurus z Ciechanowa pod kierunkiem Bogumiły Nasierowskiej

Aulos z Białegostoku pod kierunkiem Walentego Kowalczuka

Preambulum z Gorzowa Wlkp pod kierunkiem Marcjanny Wiśniewskiej

Chór Portamento ze Starachowic pod kierunkiem Bożeny Magdaleny Mrózek

Capella Scholaris z Ciechanowa pod kierunkiem Zbigniewa Dembowskiego

All' Antoco z Chojnowa pod kierunkiem Piotra Koziara

Saltarello z Kalisz pod kierunkiem Grażyny Dziedziak i Łukasza Pieniążka

Estampida z Kalisza pod kierunkiem Tadeusza Skarzyńskiego

 Linki


XII Forum MUZYKA DAWNA na UMFCFestiwale muzyki dawnejZespoły Muzyki Dawnej

oficjalna strona Urzędu Miejskiego
PKO Bank Polski
Młodzieżowy Dom Kultury
CKiS
Centrum Kultury
i Sztuki
Portal Calisia.pl
http://www.mollenhauer.comProjekt i wykonanie: Studio Grafiki i Technik Internetowych Marcin Bieniecki
Skrypty i architektura serwisu: Maroko