Aktualności
Co to jest?
Warsztaty2019
Warsztaty2017
Warsztaty2016
Warsztaty2015
Warsztaty2014
Warsztaty2013
Warsztaty2012
Warsztaty2011
Warsztaty2010
Warsztaty2009
Warsztaty2008
Warsztaty2007
Koncerty
Galeria


ProjektyNuty i teksty piesni muzyki dawnejgazetka


Warsztaty Letnia Akademia Muzyki Dawnej
Akademia KALISKA MŁODZIEŻOWA
AKADEMIA MUZYKI DAWNEJ
HISTORIA * MUZYKA * PLASTYKA

VII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej w Kaliszu

MUZYKA - PLASTYKA -TANIEC - TEATR

Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum" i Młodzieżowy Dom Kultury w Kaliszu we współpracy z Departamentem Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego zorganizowało w lipcu 2009 r. VII Letnie Ogólnopolskie Warsztaty Muzyki Dawnej dla dzieci i młodzieży, nauczycieli i instruktorów.

Temat warsztatów:
"Gra o Robercie i Marion" Adama de la Halle - średniowieczna monodia i wieloglosowość


Głównymi celami warsztatów było:

 1. poszerzenie repertuaru z zakresu muzyki dawnej (średniowiecza, renesansu i baroku)
 2. doskonalenie pracy nauczycieli oraz zespołów muzyki dawnej (dziecięcych i młodzieżowych)
 3. poznanie techniki tańca dawnego z epoki średniowiecza
 4. integracja sztuk (muzyka i plastyka)
 5. edukacja i integracja uzdolnionej artystycznie młodzieży szkolnej z różnych stron kraju

Szczegółowa tematyka i założenia zajęć warsztatowych przedstawiały się następująco:

 1. Udoskonalanie nabytych wcześniej umiejętności śpiewu i gry na instrumentach dawnych, poprawna interpretacja muzyki dawnej - praca indywidualna z zespołami
 2. Realizacja projektu p.Tomasza Dobrzańskiego - "Gra o Robercie i Marion" Adama de la Halle - średniowieczna monodia i wieloglosowość

Do pracy nad projektem zostali zaangażowani wszyscy uczestnicy warsztatów. Podobnie jak w poprzednich edycjach, odbywały się zajęcia indywidualne z zespołami w zależności od zapotrzebowania, a także realizowany projekt autorstwa Tomasza Dobrzańskiego - przygotowanie spektaklu średniowiecznego Adama de la Halle.

Praca nad projektem obejmowała następujące ogniska problemów:

 1. System pitagorejski na gruncie monodii i polifonii
 2. Średniowieczna monodia - relacje tekstu i muzyki
 3. XIII-wieczna wielogłosowość - najważniejsze problemy
 4. Instrumentacja
 5. Improwizacja towarzyszenia instrumentalnego
 6. Wokalna i instrumentalna improwizacja wielogłosu.
 7. Problemy średniowiecznego teatru
 8. Przygotowanie koncertu-spektaklu.

Praca nad całością realizacji projektu odbywała się następująco:

 • zajęcia z instruktorami oraz zespołami odgrywającymi poszczególne scenki
 • zajęcia z solistami
 • zajęcia z instrumentalistami składającymi się z instruktorów i młodzieży z poszczególnych zespołów
 • zajęcia z grupą taneczną
 • wspólne zajęcia wszystkich w/w sekcji

Zajęcia plastyczne dotyczyły tematyki historii miłosnej tytułowej pary bohaterów śpiewogry oraz klimatu i atmosfery średniowiecznej sielanki. Młodzież interpretowała ją poprzez działania techniką rysunku pastelą suchą.

Zajęcia warsztatowe prowadzone były przez następujących instruktorów:

 1. Agata Sapiecha - adiunkt, kierownik Międzywydziałowego Studium Muzyki Dawnej im. F. Chopina w Warszawie, zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnym muzyki dawnej (instrumenty smyczkowe i interpretacja)
 2. Cezary Szyfman - profesor Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Zamiejscowym w Białymstoku: zakres działalności na warsztatach to praca z zespołem wokalnym, chórem i solistami, emisja głosu oraz drama
 3. Tomasz Dobrzański - wykładowca w katedrze instrumentów dętych i perkusji Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu; zakres działalności na warsztatach to praca z zespołami instrumentalnymi oraz z solistami
 4. Dariusz Brojek - tancerz, członek zespołu "Cracovia Danca", specjalista w dziedzinie tańca dawnego; zakres działalności na warsztatach to praca z młodzieżą i instruktorami w ramach zajęć tanecznych
 5. Elżbieta Szwarc-Jarosik - doktor, wykładowca kaliskiego Wydziału Pedagogicznego UAM w Poznaniu; zakres działalności na warsztatach to zajęcia plastyczne w ramach integracji sztuk - muzyki i plastyki

W czasie warsztatów odbyły się trzy koncerty.

Pierwszy z nich w czwartek 30.07.09r. dla mieszkańców miasta Kalisza Koncert odbył się w plenerze w atrakcyjnym miejscu w zrekonstruowanym częściowo Grodzie Piastów w Rezerwacie Archeologicznym na kaliskim "Zawodziu".

Drugi koncert odbył się w piątek 31.07.09r. w Katedrze Kaliskiej. Zespoły zaprezentowały repertuar składający się z muzyki sakralnej, dostosowany do klimaty i miejsca.

W sobotę 1.08.09r. na dziedzińcu Zamku Książąt Czartoryskich w Gołuchowie odbył się trzeci koncert - Galowy warsztatów. Było to podsumowanie działań warsztatowych, na którym zaprezentowały zespoły oraz wykładowcy. Koncert zgromadził wiele zaproszonych gości oraz osób odwiedzających zamek. Po zakończeniu koncertu zostały uroczyście wręczone uczestnikom zaświadczenia udziału w warsztatach oraz dyplomy.

Program warszatów

Fotoreportaż

Projekt współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego


Patronat medialny:


Portal calisia.pl


Sponsorzy:

Hotel SEVEN

oraz

Kwiaciarnia ELLA
Elżbiety Jędrzejak w Kaliszu
Linki


XII Forum MUZYKA DAWNA na UMFCFestiwale muzyki dawnejZespoły Muzyki Dawnej

oficjalna strona Urzędu Miejskiego
PKO Bank Polski
Młodzieżowy Dom Kultury
CKiS
Centrum Kultury
i Sztuki
Portal Calisia.pl
http://www.mollenhauer.comProjekt i wykonanie: Studio Grafiki i Technik Internetowych Marcin Bieniecki
Skrypty i architektura serwisu: Maroko