Aktualności
Konkurs 2019
Konkurs 2018
Konkurs 2017
Konkurs 2016
Konkurs 2015
Konkurs 2014
Konkurs 2013
Konkurs 2012
Konkurs 2011
Konkurs 2010
Konkurs 2009
Konkurs 2008
Konkurs 2007
Galeria


ProjektyNuty i teksty piesni muzyki dawnejgazetka


regulamin XII konkursu
Konkurs XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS
„TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA
INSPIROWANA MUZYKĄ DAWNĄ”

REGULAMIN
XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU
"TWÓRCZOŚĆ PLASTYCZNA INSPIROWANA
MUZYKĄ DAWNĄ"

ORGANIZATORZY:

 • Kaliskie Stowarzyszenie Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży "Schola Cantorum" w Kaliszu
 • Młodzieżowy Dom Kultury im. W. Broniewskiego w Kaliszu
 • Zakład Edukacji Plastycznej Wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza
 • Biuro Wystaw Artystycznych w Kaliszu
 • Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu

MECENASI FESTIWALU:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Miasto Kalisz

 • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • Samorząd Województwa Wielkopolskiego
 • Wojewoda Wielkopolski
 • Kuratorium Oświaty w Poznaniu

CELE KONKURSU:

 1. Popularyzowanie muzyki dawnej wśród dzieci i młodzieży uzdolnionej plastycznie.
 2. Prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży.
 3. Twórczy wypoczynek dzieci i młodzieży.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo - wychowawczych, z wyłączeniem szkół plastycznych.
 2. Uczestnicy wykonują prace plastyczne w dziedzinie malarstwa, rysunku i grafiki w formacie A-2.
 3. Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych: - do 12 lat, 13 - 16 lat, powyżej 16 lat.
 4. Konkurs organizowany jest w dwóch etapach: szkolnym i ogólnopolskim.

TERMINY:

Etap szkolny (w placówce) winien się zakończyć do 10 grudnia 2007 r. Szkolna komisja konkursowa kwalifikuje do oceny w etapie centralnym maksymalnie po pięć prac w każdej kategorii wiekowej. Zakwalifikowane prace organizatorzy etapu szkolnego przekażą do 20 grudnia 2007 r. pod adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Fabryczna 13 - 15, 62-800 Kalisz 
tel./fax. 062 767 25 21, e-mail:scholacantorum@vp.pl 

Prace należy opatrzyć trwale umocowaną i nieuszkadzającą kompozycji kartą informacyjną zawierającą: imię i nazwisko, wiek autora pracy; adres z kodem i numerem telefonu placówki rekomendującej pracę; imię i nazwisko instruktora, pod kierunkiem którego praca została wykonana. Do przesyłki należy dodać imienny wykaz autorów prac z podziałem na grupy wiekowe.

UWAGA Prace wykonane niezgodnie z regulaminem, nadesłane po terminie, zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

KRYTERIA OCENY:

Wartościowanie prac obejmuje:

 1. Nowe, ciekawe, inspiracyjne realizacje prac plastycznych.
 2. Interesujące, nowatorskie techniki i ich mieszane odmiany.
 3. ocenę podstawy dobrej kompozycji i estetycznego podania prac.

KOMISJA ARTYSTYCZNA:

Komisja artystyczna zostanie powołana przez Organizatorów przy współpracy z Zakładem Edukacji Plastycznej wydziału Pedagogiczno - Artystycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewicza

NAGRODY

 1. Organizatorzy etapu szkolnego nagrodzą, w miarę możliwości, autorów najlepszych prac.
 2. Organizatorzy finału centralnego przyznają nagrody w poszczególnych kategoriach wiekowych. Nagrody przyznane zostaną także nauczycielom, instruktorom i opiekunom artystycznym laureatów.
 3. Autorzy nagrodzonych prac wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste otwarcie wystawy pokonkursowej, do wzięcia udziału w warsztatach plastycznych oraz koncertach i imprezach towarzyszących XXX Ogólnopolskiemu Festiwalowi Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" - Kalisz 2008. Przegląd odbędzie się w Kaliszu od 4 do 9 lutego 2008 r. Organizatorzy zapewniają uczestnikom finału bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

Otwarcie wystawy nastąpi 5 lutego, we wtorek, o godz. 10.30
w Galerii Sztuki Współczesnej Biura wystaw Artystycznych w Kaliszu, pl. św. Józefa 5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. O wynikach finałowej oceny konkursu szkoły i placówki zostaną powiadomieni do 15 stycznia 2008 r.
 2. Prace nadesłane na etap centralny nie będą przez organizatorów odsyłane. Można będzie je odebrać
  w MDK w Kaliszu w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2008 r.
 3. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność głównego organizatora.


Linki


XII Forum MUZYKA DAWNA na UMFCFestiwale muzyki dawnejZespoły Muzyki Dawnej

oficjalna strona Urzędu Miejskiego
PKO Bank Polski
Młodzieżowy Dom Kultury
CKiS
Centrum Kultury
i Sztuki
Portal Calisia.pl
http://www.mollenhauer.comProjekt i wykonanie: Studio Grafiki i Technik Internetowych Marcin Bieniecki
Skrypty i architektura serwisu: Maroko