Aktualności
Festiwal 2019
Festiwal 2018
Festiwal 2017
Festiwal 2016
Festiwal 2015
Festiwal 2014
Festiwal 2013
Festiwal 2012
Festiwal 2011
Festiwal 2010
Festiwal 2009
Festiwal 2008
Festiwal 2007
Historia
Galerie
Filmoteka
Forum


ProjektyNuty i teksty piesni muzyki dawnejgazetka


Festiwal XXIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
ZESPOŁÓW MUZYKI DAWNEJ
„SCHOLA CANTORUM”
KALISZ 2007

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY
(wyciąg)

Jury powołane przez Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM” w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej w składzie:
 • Agata Sapiecha, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie - przewodnicząca   
 • Tomasz Dobrzański, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 • Marcin Bornus-Szczyciński, Festiwal „ Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu,
 • Jacek Urbaniak, Towarzystwo Muzyki Dawnej w Warszawie,
 • Krystyna Stańczak-Pałyga, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ewa Johnsson, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - sekretarz
po przesłuchaniu w dniach 23 i 24 stycznia 2007 roku 23 zespołów, w tym:
 • 12  zespołów instrumentalnych,
 • 1 zespołu wokalnego,
 • 3 chórów kameralnych,
 • 5 zespołów wokalno-instrumentalnych,
 • 2 zespołów kameralnych prezentujących muzykę w powiązaniu z  innymi sztukami.
z 11 województw

p o s t a n o w i ł o


przyznać nagrodę główną XXIX  Festiwalu „GRAND PRIX”

 • puchar Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nagrodę pieniężną w kwocie 4.000.- zł
Zespołowi „CAPELLA ANTIQUA DA CAMERA” pod kierownictwem Andrzeja Michalczuka działającemu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie


W kategorii zespołów instrumentalnych 

Złotą „Harfę Eola” przyznano:
 • Zespołowi „CAPELLA ANTIQUA DA CAMERA” pod kierownictwem Andrzeja Michalczuka działającemu przy Gminnym Ośrodku Kultury  w Stegnie
  Instruktor otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 760.- zł
Srebrną „Harfę Eola” przyznano:
 • Kameralnemu Zespołowi Muzyki Dawnej „RICORDO” pod kierunkiem Walentego Kowalczuka, działającemu przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku
  Zespół otrzymuje także nagrodę pieniężną Starosty Kaliskiego w kwocie 2000.- zł
 • Zespołowi Muzyki Dawnej „ JUVENALES ANIME” z Międzyrzecza pod kierownictwem Katarzyny Chmielewskiej
  Zespół otrzymuje także nagrodę pieniężną Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w kwocie 1500,- zł.
 • Zespołowi „BEANI CRACOVIENSES” z Krakowa działającemu pod kierownictwem Izy Kłapcińskiej, Beaty Król
  Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w kwocie 1000,- zł.
Wyróżnienie
 • flecistom: Dariuszowi Żurawkowi i Krzysztofowi Paluchowi z zespołu „BEANI CRACOVIENSES” za wysoki poziom wykonania muzyki baroku,
Brązową „Harfę Eola” przyznano:
 • Zespołowi Muzyki Średniowiecznej z Gdyni pod kierownictwem Barbary Czypul,
Wyróżnienie
 • otrzymuje Barbara Czypul, instruktor Zespołu Muzyki Średniowiecznej z Gdyni za osiągnięcia w tworzeniu instrumentarium muzyki dawnej
Brązową „Harfę Eola”
 • Zespołowi Fletów Prostych„CANTIO POLONICA II” z Białegostoku pod kierownictwem Bożeny Kraśko
Wyróżnienie
 • otrzymuje Aleksandra Skop z zespołu „VIRTUS ANIMI” z Jeleniej Góry za wysoki poziom gry na flecie,


W kategorii zespołów wokalnych

Złotą „Harfę Eola” przyznano:

 • Zespołowi „VOCI UNITE” z Łomży pod kierownictwem Katarzyny Szmitko.
  Zespół otrzymuje również nagrodę pieniężną Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa  Narodowego w kwocie 3000.- zł, a instruktor nagrodę pieniężną w wysokości 760.- zł.


W kategorii chórów kameralnych

Złotej „Harfy Eola” nie przyznano:

Srebrną „Harfę Eola” Jury przyznało:

 • Chłopięcemu Chórowi Katedralnemu „PUERI CANTORES TARNOVIENSES” pod dyrekcją Grzegorza Piekarza działającemu przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie
  Zespół otrzymuje także nagrodę pieniężną Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 3000.- zł
Brązową „Harfę Eola” przyznano:
 • Chórowi Kameralnemu „CANTI GIOCOSI” z Miedzyzdrojów pod kierownictwem Anny Sobierajskiej


W kategorii zespołów wokalno–instrumentalnych

Nie przyznano Złotej i Srebrnej „Harfy Eola”

Brązową „Harfę Eola” przyznano:
 • Zespołowi Muzyki dawnej „IMO PECTORE” z Trąbek Wielkich pod kierownictwem Janusza Beyera
 • Zespołowi Muzyki Dawnej „SEMIBREVIS” z Kalisza pod kierownictwem Grażyny Dziedziak
Wyróżnienie
 • otrzymuje Joanna Dziedziak z Zespołu Muzyki Dawnej „SEMIBREVIS” z Kalisza za wysoki poziom gry i improwizacji na fideli
Wyróżnienie
 • za udany debiut oraz nagrodę firmy EDYTOR Sławomira Woźniaka z Kalisza w wysokości 500 złotych otrzymuje Zespół Wokalno - Instrumentalny „HORRENDUS” z Ciechanowa
Wyróżnienie
 • otrzymuje flecista i wokalista Arkadiusz Wróblewski z Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „HORRENDUS” z Ciechanowa za kreatywność w grze zespołowej
Wyróżnienie
 • otrzymuje Natalia Listwan z Zespołu Wokalno-Instrumentalnego im. Gaspare Castiglione z Suchej Beskidzkiej za wykonanie partii wokalnych w programie zespołu.


w kategorii zespołów prezentujących muzykę w powiązaniu z innymi sztukami

Złotej „Harfy Eola” nie przyznano

Srebrną „Harfę Eola” przyznano:

 • Zespołowi Muzyki Dawnej „ANTIQUO MORE” z Międzyrzecza pod kierownictwem Katarzyny Chmielewskiej, Grażyny Błochowicz, Zofii Kasprowicz
  Zespół otrzymuje również nagrodę pieniężną Prezydenta Miasta Kalisza w kwocie 2500,- zł

  Nagrodę prywatną Piotra Staniaka z Warszawy w kwocie 300.- zł Jury przyznało Annie Barszczak z Zespołu Muzyki Dawnej „ANTIQUO MORE” z Międzyrzecza za kreację Kopciuszka

 • Zespołowi „BEANI CRACOVIENSES” z Krakowa pod kierownictwem Izy Kłapcińskiej, Beaty Król i Katarzyny Borstyn
  Zespół otrzymuje także nagrodę pieniężną Wielkopolskiego Kuratora Oświaty kwocie 3000.- zł.


Nagrody promocyjne

 • Do udziału w koncercie promocyjnym XVI Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie Jury XXIX Festiwalu „Schola Cantorum” wytypowało Zespół „CAPELLA ANTIQUA DA CAMERA” pod kierownictwem Andrzeja Michalczuka działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie oraz przyznało dwie nagrody im. Zofii Rayzherowej ufundowane przez Fundację „Concert Spirituel”.
 • Do zwolnienia z kosztów dydaktycznych, kosztów wyżywienia i noclegów Jury wytypowało 4 osoby:
 1. Helenę Szuhalską z Zespołu Muzyki Dawnej „CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS”,
 2. Grażynę Klein z zespołu muzyki dawnej „Allegro” oraz Żeńskiego kwartetu Wokalnego „SIN NOMBRE”z Zabrza,
 3. Joannę Dziedziak z Zespołu Muzyki Dawnej „SEMIBREVIS”  z Kalisza
 4. Olgę Szybowską z zespołu „BEANI CRACOVIENSES” z Krakowa
 • Do udziału w Turnieju Chórów „Legnica Cantat” Jury XXIX Festiwalu „Schola Cantorum” wytypowało Chłopięcy Chór Katedralny „PUERI CANTORES TARNOVIENSES” pod dyrekcją księdza Grzegorza Piekarza działającemu przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie
 • Do udziału w XXX Międzynarodowych Spotkaniach Muzykującej Młodzieży Polskiej - Bydgoskie Impresje Muzyczne 2007 Jury wytypowało Zespół „CAPELLA ANTIQUA DA CAMERA” pod kierownictwem Andrzeja Michalczuka działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w StegnieJury Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM” – Kalisz 2007 składa podziękowania Organizatorom, Sponsorom I Uczestnikom za stworzenie profesjonalnych warunków oraz przyjaznej atmosfery podczas tegorocznego festiwalu.

Doceniamy wielką rolę „Scholi Cantorum” w kształtowaniu artystycznego ruchu amatorskiego. Zauważamy również pozytywne efekty udziału instruktorów w warsztatach doskonalących umiejętności w zakresie muzyki dawnej.

W ciagu blisko trzydziestoletniej historii „Scholi” udało się wprowadzić do zespołów wiele historycznych technik wykonawczych i kopii dawnych instrumentów oraz ukształtować kategorię prezentującą muzykę w połączeniu z innymi sztukami.

Jury pragnie zachęcić nowopowstające zespoły do nadawania nazw polskich przełamywania stereotypu repertuarowego.

Cieszymy się bardzo, że prezentując w Kaliszu muzykę dawną uczestnicy „Scholi” mogą właczyć się w obchody jubileuszu 750 – lecia lokacji miasta


Protokół podpisano dnia 25 stycznia 2007 roku w Kaliszu


Linki


XII Forum MUZYKA DAWNA na UMFCFestiwale muzyki dawnejZespoły Muzyki Dawnej

oficjalna strona Urzędu Miejskiego
PKO Bank Polski
Młodzieżowy Dom Kultury
CKiS
Centrum Kultury
i Sztuki
Portal Calisia.pl
http://www.mollenhauer.comProjekt i wykonanie: Studio Grafiki i Technik Internetowych Marcin Bieniecki
Skrypty i architektura serwisu: Maroko