Aktualności
Festiwal 2018
Festiwal 2017
Festiwal 2016
Festiwal 2015
Festiwal 2014
Festiwal 2013
Festiwal 2012
Festiwal 2011
Festiwal 2010
Festiwal 2009
Festiwal 2008
Festiwal 2007
Historia


ProjektyNuty i teksty piesni muzyki dawnejgazetka


Festiwal XXIX OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL
ZESPOŁÓW MUZYKI DAWNEJ
„SCHOLA CANTORUM”
KALISZ 2007

PROTOKÓŁ
Z POSIEDZENIA JURY
(wyciąg)

Jury powołane przez Zarząd Kaliskiego Stowarzyszenia Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży „SCHOLA CANTORUM” w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej w składzie:
 • Agata Sapiecha, Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie - przewodnicząca   
 • Tomasz Dobrzański, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 • Marcin Bornus-Szczyciński, Festiwal „ Pieśń naszych korzeni” w Jarosławiu,
 • Jacek Urbaniak, Towarzystwo Muzyki Dawnej w Warszawie,
 • Krystyna Stańczak-Pałyga, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ewa Johnsson, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - sekretarz
po przesłuchaniu w dniach 23 i 24 stycznia 2007 roku 23 zespołów, w tym:
 • 12  zespołów instrumentalnych,
 • 1 zespołu wokalnego,
 • 3 chórów kameralnych,
 • 5 zespołów wokalno-instrumentalnych,
 • 2 zespołów kameralnych prezentujących muzykę w powiązaniu z  innymi sztukami.
z 11 województw

p o s t a n o w i ł o


przyznać nagrodę główną XXIX  Festiwalu „GRAND PRIX”

 • puchar Ministerstwa Edukacji Narodowej
 • nagrodę pieniężną w kwocie 4.000.- zł
Zespołowi „CAPELLA ANTIQUA DA CAMERA” pod kierownictwem Andrzeja Michalczuka działającemu przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie


W kategorii zespołów instrumentalnych 

Złotą „Harfę Eola” przyznano:
 • Zespołowi „CAPELLA ANTIQUA DA CAMERA” pod kierownictwem Andrzeja Michalczuka działającemu przy Gminnym Ośrodku Kultury  w Stegnie
  Instruktor otrzymuje nagrodę pieniężną w wysokości 760.- zł
Srebrną „Harfę Eola” przyznano:
 • Kameralnemu Zespołowi Muzyki Dawnej „RICORDO” pod kierunkiem Walentego Kowalczuka, działającemu przy Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku
  Zespół otrzymuje także nagrodę pieniężną Starosty Kaliskiego w kwocie 2000.- zł
 • Zespołowi Muzyki Dawnej „ JUVENALES ANIME” z Międzyrzecza pod kierownictwem Katarzyny Chmielewskiej
  Zespół otrzymuje także nagrodę pieniężną Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w kwocie 1500,- zł.
 • Zespołowi „BEANI CRACOVIENSES” z Krakowa działającemu pod kierownictwem Izy Kłapcińskiej, Beaty Król
  Zespół otrzymuje nagrodę pieniężną Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu w kwocie 1000,- zł.
Wyróżnienie
 • flecistom: Dariuszowi Żurawkowi i Krzysztofowi Paluchowi z zespołu „BEANI CRACOVIENSES” za wysoki poziom wykonania muzyki baroku,
Brązową „Harfę Eola” przyznano:
 • Zespołowi Muzyki Średniowiecznej z Gdyni pod kierownictwem Barbary Czypul,
Wyróżnienie
 • otrzymuje Barbara Czypul, instruktor Zespołu Muzyki Średniowiecznej z Gdyni za osiągnięcia w tworzeniu instrumentarium muzyki dawnej
Brązową „Harfę Eola”
 • Zespołowi Fletów Prostych„CANTIO POLONICA II” z Białegostoku pod kierownictwem Bożeny Kraśko
Wyróżnienie
 • otrzymuje Aleksandra Skop z zespołu „VIRTUS ANIMI” z Jeleniej Góry za wysoki poziom gry na flecie,


W kategorii zespołów wokalnych

Złotą „Harfę Eola” przyznano:

 • Zespołowi „VOCI UNITE” z Łomży pod kierownictwem Katarzyny Szmitko.
  Zespół otrzymuje również nagrodę pieniężną Ministerstwa Kultury  i Dziedzictwa  Narodowego w kwocie 3000.- zł, a instruktor nagrodę pieniężną w wysokości 760.- zł.


W kategorii chórów kameralnych

Złotej „Harfy Eola” nie przyznano:

Srebrną „Harfę Eola” Jury przyznało:

 • Chłopięcemu Chórowi Katedralnemu „PUERI CANTORES TARNOVIENSES” pod dyrekcją Grzegorza Piekarza działającemu przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie
  Zespół otrzymuje także nagrodę pieniężną Marszałka Województwa Wielkopolskiego w kwocie 3000.- zł
Brązową „Harfę Eola” przyznano:
 • Chórowi Kameralnemu „CANTI GIOCOSI” z Miedzyzdrojów pod kierownictwem Anny Sobierajskiej


W kategorii zespołów wokalno–instrumentalnych

Nie przyznano Złotej i Srebrnej „Harfy Eola”

Brązową „Harfę Eola” przyznano:
 • Zespołowi Muzyki dawnej „IMO PECTORE” z Trąbek Wielkich pod kierownictwem Janusza Beyera
 • Zespołowi Muzyki Dawnej „SEMIBREVIS” z Kalisza pod kierownictwem Grażyny Dziedziak
Wyróżnienie
 • otrzymuje Joanna Dziedziak z Zespołu Muzyki Dawnej „SEMIBREVIS” z Kalisza za wysoki poziom gry i improwizacji na fideli
Wyróżnienie
 • za udany debiut oraz nagrodę firmy EDYTOR Sławomira Woźniaka z Kalisza w wysokości 500 złotych otrzymuje Zespół Wokalno - Instrumentalny „HORRENDUS” z Ciechanowa
Wyróżnienie
 • otrzymuje flecista i wokalista Arkadiusz Wróblewski z Zespołu Wokalno-Instrumentalnego „HORRENDUS” z Ciechanowa za kreatywność w grze zespołowej
Wyróżnienie
 • otrzymuje Natalia Listwan z Zespołu Wokalno-Instrumentalnego im. Gaspare Castiglione z Suchej Beskidzkiej za wykonanie partii wokalnych w programie zespołu.


w kategorii zespołów prezentujących muzykę w powiązaniu z innymi sztukami

Złotej „Harfy Eola” nie przyznano

Srebrną „Harfę Eola” przyznano:

 • Zespołowi Muzyki Dawnej „ANTIQUO MORE” z Międzyrzecza pod kierownictwem Katarzyny Chmielewskiej, Grażyny Błochowicz, Zofii Kasprowicz
  Zespół otrzymuje również nagrodę pieniężną Prezydenta Miasta Kalisza w kwocie 2500,- zł

  Nagrodę prywatną Piotra Staniaka z Warszawy w kwocie 300.- zł Jury przyznało Annie Barszczak z Zespołu Muzyki Dawnej „ANTIQUO MORE” z Międzyrzecza za kreację Kopciuszka

 • Zespołowi „BEANI CRACOVIENSES” z Krakowa pod kierownictwem Izy Kłapcińskiej, Beaty Król i Katarzyny Borstyn
  Zespół otrzymuje także nagrodę pieniężną Wielkopolskiego Kuratora Oświaty kwocie 3000.- zł.


Nagrody promocyjne

 • Do udziału w koncercie promocyjnym XVI Międzynarodowej Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Wilanowie Jury XXIX Festiwalu „Schola Cantorum” wytypowało Zespół „CAPELLA ANTIQUA DA CAMERA” pod kierownictwem Andrzeja Michalczuka działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Stegnie oraz przyznało dwie nagrody im. Zofii Rayzherowej ufundowane przez Fundację „Concert Spirituel”.
 • Do zwolnienia z kosztów dydaktycznych, kosztów wyżywienia i noclegów Jury wytypowało 4 osoby:
 1. Helenę Szuhalską z Zespołu Muzyki Dawnej „CAPELLA ANTIQUA BIALOSTOCIENSIS”,
 2. Grażynę Klein z zespołu muzyki dawnej „Allegro” oraz Żeńskiego kwartetu Wokalnego „SIN NOMBRE”z Zabrza,
 3. Joannę Dziedziak z Zespołu Muzyki Dawnej „SEMIBREVIS”  z Kalisza
 4. Olgę Szybowską z zespołu „BEANI CRACOVIENSES” z Krakowa
 • Do udziału w Turnieju Chórów „Legnica Cantat” Jury XXIX Festiwalu „Schola Cantorum” wytypowało Chłopięcy Chór Katedralny „PUERI CANTORES TARNOVIENSES” pod dyrekcją księdza Grzegorza Piekarza działającemu przy Bazylice Katedralnej w Tarnowie
 • Do udziału w XXX Międzynarodowych Spotkaniach Muzykującej Młodzieży Polskiej - Bydgoskie Impresje Muzyczne 2007 Jury wytypowało Zespół „CAPELLA ANTIQUA DA CAMERA” pod kierownictwem Andrzeja Michalczuka działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w StegnieJury Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Muzyki Dawnej „SCHOLA CANTORUM” – Kalisz 2007 składa podziękowania Organizatorom, Sponsorom I Uczestnikom za stworzenie profesjonalnych warunków oraz przyjaznej atmosfery podczas tegorocznego festiwalu.

Doceniamy wielką rolę „Scholi Cantorum” w kształtowaniu artystycznego ruchu amatorskiego. Zauważamy również pozytywne efekty udziału instruktorów w warsztatach doskonalących umiejętności w zakresie muzyki dawnej.

W ciagu blisko trzydziestoletniej historii „Scholi” udało się wprowadzić do zespołów wiele historycznych technik wykonawczych i kopii dawnych instrumentów oraz ukształtować kategorię prezentującą muzykę w połączeniu z innymi sztukami.

Jury pragnie zachęcić nowopowstające zespoły do nadawania nazw polskich przełamywania stereotypu repertuarowego.

Cieszymy się bardzo, że prezentując w Kaliszu muzykę dawną uczestnicy „Scholi” mogą właczyć się w obchody jubileuszu 750 – lecia lokacji miasta


Protokół podpisano dnia 25 stycznia 2007 roku w Kaliszu


Linki


XII Forum MUZYKA DAWNA na UMFCFestiwale muzyki dawnejZespoły Muzyki Dawnej

oficjalna strona Urzędu Miejskiego
Młodzieżowy Dom Kultury
CKiS
Centrum Kultury
i Sztuki
Portal Calisia.pl
http://www.mollenhauer.comProjekt i wykonanie: Studio Grafiki i Technik Internetowych Marcin Bieniecki
Skrypty i architektura serwisu: Maroko